Λεωφ. Τήνου – Τριποτάμου, Τ.Κ. 842 00 Τήνος +30 693 24 800 24

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ – ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ανακαίνιση μπάνιου – κουζίνας με πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοπλακάκι, πλακάκι στις Κυκλάδες, Τήνος:

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ – ΚΟΥΖΙΝΑΣ 


Back to top