Λεωφ. Τήνου – Τριποτάμου, Τ.Κ. 842 00 Τήνος +30 693 24 800 24

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταρατσών, τοίχων και θεμελίων στις Κυκλάδες, Τήνος. Τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης (ασφαλτόπανου), χυτές μεμβράνες, ανεστραμμένη μόνωση.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ (θερμομόνωση – υγρομόνωση)


Back to top